Rychlý kontakt (ústředna) 597 371 111

597  371  111 - 738  141  111
TESTOVÁNÍ - 703 168 466
OČKOVÁNÍ - 704  682  540

Kontakt

Ordinační doba

Umístění

Pracoviště

MAPA AREÁLU

A Poliklinika
B Diagnostické centrum
D Klinika dětského lékařství
Oddělení dětské neurologie
I Klinika infekčního lékařství
Oddělení kožní
K Krevní centrum
L Lůžkový monoblok
M Gynekologicko-porodnická klinika
Oddělení neonatologie
N Klinika nukleární medicíny
O Klinika onkologická
Klinika hematoonkologie
P Ústav patologie
S Ústav soudního lékařství
T Klinika plicních nemocí a tuberkulózy
Psychiatrické oddělení
Klinika hematoonkologie
Y Psychiatrický stacionář
 • - Klinika popáleninové medicíny a rekonstrukční chirurgie
 • - Klinika úrazové chirurgie
 • - Kardiochirurgické centrum
 • - Klinika anesteziologie, resuscitace
  a intenzivní medicíny
 • - Chirurgická klinika
 • - Interní klinika
 • - Kardiovaskulární oddělení
 • - Urologická klinika
 • - Neurochirurgická klinika
 • - Neurologická klinika
 • - Oddělení ortopedické
 • - Centrum plastické chirurgie a chirurgie ruky
 • - Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku
 • - Gynekologicko-porodnická klinika
 • - Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie
 • - Oční klinika
Zpět