Rychlý kontakt (ústředna) 597 371 111

597  371  111 - 738  141  111
TESTOVÁNÍ - 703 168 466
OČKOVÁNÍ - 704  682  540

Kontakt

Ordinační doba

Umístění

Pracoviště

Ceník služeb knihovny

Půjčování knih

Registrační poplatek


- externí uživatelé z jiných zdravotnických zařízení
ročně 200 Kč
- studenti
ročně 200 Kč
Upomínky - bez daně
   
- 1. upomínka
20 Kč
- 2. upomínka

30 Kč
- 3. upomínka

60 Kč
- 4. upomínka 100 Kč
- upomínací dopis

150 Kč
Manipulační poplatek při náhradě ztracené knihovní jednotky   150 Kč
Zhotovení xerokopií

černobílé
cena fotokopie formátu A4 1 ks 3 Kč
cena fotokopie formátu A4 oboustranně 1 ks 5 Kč
 cena fotokopie formátu A3 1 ks
4 Kč
cena fotokopie formátu A3 oboustranně 1 ks
7 Kč
barevné
cena fotokopie formátu A4 15 Kč
cena fotokopie formátu A4 oboustranně 19 Kč
cena fotokopie formátu A3
20 Kč
cena fotokopie formátu A3 oboustranně
25 Kč
     
Skenování 1 ks
3 Kč
Zaslání 1 stránky faxem
  10 Kč
Řešerše
základní sazba za rešerši z jedné databáze

100 Kč
vícezdrojová rešerše (z více databází) 200 Kč
Informace na nosiči (CD, disketa) 15 Kč
Cirkulace odborných zahraničních časopisů jiným knihovnám, ústavům 1 titul 1 000 Kč
Cirkulace odborných českých časopisů jiným knihovnám, ústavům 1 titul 500 Kč
Poplatek za odeslání
- dopisu 20 Kč
- doporučené zásilky 60 Kč
- balíku 120 Kč