Rychlý kontakt (ústředna) 597 371 111

597  371  111 - 738  141  111
TESTOVÁNÍ - 703 168 466
OČKOVÁNÍ - 704  682  540

Kontakt

Ordinační doba

Umístění

Pracoviště

Veřejné zakázky

Fakultní nemocnice Ostrava vyhlašuje veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku na uzavření smlouvy o nájmu prostor ve Vstupním objektu.

 

Bližší podmínky jsou uvedeny v následujících dokumentech:

Výzva k podání nabídky

Vzor nabídky

 

Veřejné zakázky od 1.4.2012

Zde jsou uvedeny informace o veřejných zakázkách zadávaných dle zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon). Níže jsou rozčleněny na veřejné zakázky malého rozsahu a veřejné zakázky ostatní.

Informace ke všem zakázkám nad 500 tis. Kč bez DPH je možné získat na Profilu zadavatele.

V případě, kdy je zakázka zadávána přes elektronické tržiště, je zveřejněna pouze na Profilu elektronického tržiště TENDERMARKET.

ErgoBanner_300x60_nemocnice

 

Veřejné zakázky malého rozsahu

Jsou to takové veřejné zakázky, u nichž předpokládaná hodnota plnění bez DPH nedosahuje 1 mil. Kč (u staveb 3 mil. Kč). Tyto veřejné zakázky jsou zadávány v souladu s § 18 odst. 3 zákona dle zásad uvedených v § 6.

Dle aktuálních potřeb dodávek do FNO zadavatel osobně oslovuje 3 možné a jemu známé dodavatele k podání cenových nabídek u zakázek nad 500 tis. Kč bez DPH. Zároveň jsou tyto informace zveřejněny na profilu zadavatele nebo profilu el. tržiště a ostatní dodavatelé mohou podat svou nabídku na tyto vyhlášené veřejné zakázky.


Veřejné zakázky ostatní - s vyšší hodnotou - nadlimitní, podlimitní

Jsou veřejné zakázky přesahující limity pro veřejné zakázky malého rozsahu. Jsou zadávány za nutnosti dodržení přesného postupu daného zákonem č.137/2006 Sb.

Veřejné zakázky ze strukturálních fondů EU

Veřejné zakázky ze strukturálních fondů EU-MMR

Veřejné zakázky z Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska (FM EHP/Norsko)

Veřejné zakázky financované z operačního programu životního prostředí

Veřejné zakázky podpořené z Programu švýcarsko-české spolupráce

Veřejné zakázky spolufinancované Evropským fondem pro regionální rozvoj prostřednictvím Regionální operačního programu NUTS II Moravskoslezsko

Veřejné zakázky podpořené grantem z Norska

 

Veřejné zakázky do 31.3.2012

Smlouvy

Platné smlouvy s dodavateli služeb zveřejněné dle rozhodnutí ministra zdravotnictví jsou zveřejněny na Profilu zadavatele – Profilu zadavatele - profilGORDION. Tato forma byla zvolena s ohledem na skutečnost, že na tomto profilu jsou již zveřejněny všechny smlouvy s finančním objemem nad 500 tis. Kč bez DPH uzavírané po 1.4.2012 a námi uzavírané smlouvy tak budou zveřejňovány na jednom místě.

Kontakt:
Mgr. Lenka Mikulášková
Oddělení obchodně-právní
Fakultní nemocnice Ostrava
17. listopadu 1790/5
708 52 Ostrava-Poruba
Tel.:  597 372 277
E-mail:  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript@@bGVua2EubWlrdWxhc2tvdmFAZm5vLmN6


Kde nás najdete?

 
ADRESA

Fakultní nemocnice Ostrava
17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava-Poruba
IČ: 00843989          DIČ: CZ 00843989
GPS: 49° 49' 36" N / 18° 09' 40" E
Tel.: 59 737 11 11, E-mail: fno@fno.cz

Návštěvní hodiny

Denně od 15.00 do 18.00 hod.

Mapa areálu