Rychlý kontakt (ústředna) 597 371 111

597  371  111 - 738  141  111
TESTOVÁNÍ - 703 168 466
OČKOVÁNÍ - 704  682  540

Kontakt

Ordinační doba

Umístění

Pracoviště

Přihlášení na vzdělávací akci

Pokyny pro přihlášení na vzdělávací akci ve FNO

 

I. Lékaři, zubní lékaři, farmaceuti (v rámci specializačního vzdělávání dle zákona 95/2004Sb. včetně novelizací)

Postup:

 1. Žadatel kontaktuje telefonicky nebo e-mailem vedoucího příslušného pracoviště FNO (přednosta, primář, zástupce přednosty pro VVČ, sekretariát pracoviště) a dohodne si termín stáže.

 2. Žadatel vyplní Přihlášku na vzdělávací akci minimálně 4 týdny před zahájením stáže.

 3. Na základě přihlášky je vyhotovena Smlouva o zajištění stáže, která je zaslána zaměstnavateli stážisty.

 4. Žadateli je odeslána pozvánka na stáž s organizačními pokyny k nástupu a informacemi k platbě.

 5. Podmínkou nástupu lékaře na stáž je podepsání smlouvy a uhrazení poplatku za absolvování stáže.

 6. Informace k ceníku vzdělávacích akcí naleznete na: http://www.fno.cz/vzdelavani/cenik

Kontaktní osoba: Ing. Iva Tomandlová
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript@@aXZhLnRvbWFuZGxvdmFAZm5vLmN6 , tel. 597 373 458

 

II. Zdravotničtí pracovníci – nelékaři (v rámci specializačního vzdělávání dle zákona 96/2004 Sb.)

Postup:

 1. Žadatel kontaktuje telefonicky nebo e-mailem příslušné pracoviště FNO a dohodne si termín odborné praxe.

 2. Žadatel vyplní Přihlášku na vzdělávací akci minimálně 4 týdny před zahájením odborné praxe.

 3. Na základě přihlášky je vyhotovena Smlouva o zajištění odborné praxe, která je zaslána zaměstnavateli. Smlouvu je třeba uzavřít a doručit před termínem zahájení odborné praxe.

 4. Žadateli je odeslána pozvánka na odbornou praxi s organizačními pokyny k nástupu a informacemi k platbě.

 5. Podmínkou nástupu na odbornou praxi je podepsání smlouvy a uhrazení poplatku za její absolvování.

 6. Informace k ceníku vzdělávacích akcí naleznete: http://www.fno.cz/vzdelavani/cenik

Kontaktní osoba: Ing. Iva Tomandlová
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript@@aXZhLnRvbWFuZGxvdmFAZm5vLmN6 , tel. 597 373 458

 

III. Studenti

Postup:

 1. Žadatel kontaktuje telefonicky či emailem zvolené pracoviště (vrchní sestra, sekretariát, zástupce přednosty pro VVČ) a domluví si termín praxe. Kontakty na jednotlivá pracoviště jsou uvedena na webových stránkách: http://www.fno.cz/kliniky-oddeleni-centra-ustavy.

 2. Žadatel vyplní Přihlášku na vzdělávací akci minimálně 4 týdny před zahájením praxe.

 3. Vyplněná přihláška je podkladem k vyhotovení Smlouvy o zajištění odborné praxe, popř. Přílohy ke smlouvě o zajištění odborné praxe. Smlouva je uzavírána mezi školou a Fakultní nemocnicí Ostrava. Smlouvu je třeba uzavřít a doručit před termínem odborné praxe.

 4. Týden před nástupem na praxi jsou studentovi zaslány organizační pokyny.

 5. Studentské praxe jsou bezplatné.

Kontaktní osoba: Mgr. Nikoleta Niklová
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript@@bmlrb2xldGEubmlrbG92YUBmbm8uY3o%3D
, tel. 597 372 292