Perinatogické centrum, Porodní sál

Doc. MUDr. Ondřej Šimetka, Ph.D., MBA

Přednosta

MUDr. Richard Špaček, Ph.D.

Vedoucí lékař porodního sálu,
regionální perinatolog

Mgr. Jana Dlugoš Němečková

Vrchní sestra

Kamila Bulawová

Staniční sestra

Ing. Yveta Brožová

Sekretariát

Neonatologické oddělení

MUDr. Hana Wiedermannová, Ph.D.

Primářka

Mgr. Jana Kučová, Ph.D.

Vrchní sestra

Martina Mušálková

Sekretariát

Oddělení rizikové gravitidy

MUDr. Erika Doležálková

Vedoucí lékař

PhDr. Martina Hermannová

Staniční sestra

Oddělení šestinedělí

MUDr. Horáková Jitka

Vedoucí lékař

Bc. Eva Skřepková

Staniční sestra

Centrum prenatální diagnostiky

MUDr. David Matura

Vedoucí lékař

Bc. Radmila Richtrová

Úseková sestra příjmové a superkonziliární ambulance

Stanice novorozenecká

MUDr. Soňa Kupková

Staniční lékař

Kateřina Srbová

Staniční sestra

Stanice intermediární péče

MUDr. Elena Kuldanová

Vedoucí lékař

Mgr. Monika Kupková

Staniční sestra

Jednotka intenzivní a resuscitační péče

MUDr. Zuzana Gabzdylová

Staniční lékař

Bc. Olbřímková Martina

Staniční sestra