Stanice intermediární péče

Na tomto oddělení poskytujeme specializovanou péči novorozencům s méně závažnými patologickými stavy.

Pečujeme o děti přijaté z:

lehce nezralí či hypotrofičtí novorozenci bez výrazné poruchy poporodní adaptace

po stabilizaci klinického stavu

pro zhoršení klinického stavu či při nutnosti zvýšené monitorace dítěte

k další specializované péči

dojde-li ke zhoršení klinického stavu, při potřebě fototerapie, neprospívání či potížích s krmením dítěte.

Kapacita oddělení je 37 míst. K dispozici jsou 4 samostatné pokoje s lůžky nebo inkubátory pro novorozence a 9 pokojů rooming-in (maminka + dítě). Jeden z pokojů je bezbariérový a jeden nadstandardní. Máme také pokoje, které jsou plně vybaveny pro poskytování individualizované vývojové péče o novorozence (NIDCAP).

Kontakt s miminkem

Pokud porod proběhl v naší porodnici, je maminka po dobu pobytu na oddělení šestinedělí, v kontaktu se svým dítětem formou neomezených návštěv. Následně se domluví s ošetřujícím lékařem miminka na společném pobytu s dítětem na Stanici intermediární péče.

V případě, že maminka nemůže být k dítěti přijata, dochází za ním na návštěvu, která rovněž není omezována délkou ani frekvencí.

Péče o miminko

Maminky se snažíme maximálně zapojovat do ošetřování svého dítěte.

Důležitým prvkem v péči o nezralého nebo nemocného novorozence je udržení laktace maminky. Informace o odstřikávání a manipulaci s mateřským mlékem obdrží maminka od ošetřujícího personálu nebo laktační poradkyně. Dle klinického stavu může být dítě kojeno nebo krmeno jinou náhradní metodou.

Ve spolupráci se zdravotnickým personálem se maminky učí pečovat o své nezralé nebo léčené miminko. Na oddělení pravidelně docházejí fyzioterapeuti, kteří zacvičují maminky v šetrné manipulaci s dítětem a reflexní rehabilitaci. Maminky tak odcházejí domů beze strachu a zaučené v péči o své dítě.

Nejčastější dotazy

Pojmem individualizovaná vývojová péče označujeme péči, která je zaměřena na podporu správného vývoje novorozence. Časté označení NIDCAP pro tuto péči vychází z anglického Newborn Individualized Developmental Care and Assessment Program. S vývojovou péčí se můžete setkat na JIRP pro novorozence a Stanici intermediární péče. Zahrnuje zařazení vhodných stimulů do péče o novorozence a eliminaci stimulů, které jsou pro miminko naopak nevhodné. Jednotlivé prvky vývojové péče by měly být respektovány všemi osobami, které na péči o dítě podílí.

Na pokoji může být děťátko s maminkou i tehdy, jestliže má nižší druh dechové podpory, neumí si udržet tělesnou teplotu a je tedy uloženo v inkubátoru nebo na vyhřívaném lůžku. Ani infuzní terapie, strava přijímána výživovou sondou nebo léčba novorozenecké žloutenky modrým světlem nebrání společnému pobytu matky a dítěte. Veškerá péče je poskytována dítěti na pokoji vývojové péče. Sestry, pečující o dítě, postupně zacvičí maminku v ošetřování dítěte. Maminka bude péči poskytovat dle instrukcí sestry, která jí bude nápomocná. Ani v době nepřítomnosti sestry na pokoji vývojové péče nemusí mít maminka obavy. Vitální funkce dítěte budou sledovány na centrálním monitoru na sesterně. Na případné odchylky od normy upozorní monitor personál alarmem. Pokoj vývojové péče je plně vybaven pro celodenní pobyt matky. Je zde vše, co maminka může potřebovat. Součásti pokoje je koupelna. Maminka může na pokoji přijímat návštěvu svého manžela nebo partnera dle běžně platných pravidel a s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci. V případě potřeby může maminka krátce opustit pokoj za účelem drobného nákupu v areálu nemocnice, v souladu s aktuálně platnými nařízeními nemocnice. Vždy však o tom musí být ošetřující personál informován.

Podporujeme co nejčastější přítomnost rodičů u dítěte, proto u nich dobu návštěv neomezujeme. Pro ostatní návštěvy platí omezení na dobu mezi 10. a 18. hodinou v počtu maximálně 2 osob k dítěti.

Také během společně hospitalizace maminky s dítětem platí pro návštěvy stejná doporučení. Při návštěvě více osob může maminka využít návštěvní místnost.

Informace o zdravotním stavu dítěte poskytuje rodičům ošetřující lékař v době od 10 do 12 hodin. Informace mohou být poskytnuty osobně během návštěvy u dítěte nebo telefonicky po ověření rodiči zadaného hesla.

Jestliže je miminko hospitalizováno na JIRP nebo na Stanici intermediární péče, budeme se snažit co nejdříve, dle zdravotního stavu miminka a kapacitních podmínek oddělení, přijmout maminku ke společnému pobytu s miminkem.

K pobytu na Stanici intermediární peče budete potřebovat:

 • Občanský průkaz matky
 • průkaz zdravotní pojišťovny matky i novorozence
 • psací́ potřeby
 • pohodlné domácí oblečení
 • pyžamo
 • přezůvky
 • běžné hygienické potřeby (ručník, mýdlo…)

Pro dítě budete potřebovat:

 • Jednorázové plenkové kalhotky
 • vlhčené ubrousky – doporučujeme neparfemované
 • kosmetiku dle vlastního výběru, budete-li chtít používat
 • hřebínek/ kartáček na vlásky

V případě, že si tyto věci nepřinesete, budou Vašemu miminku poskytnuty Oddělením neonatologie.

Potřeby pro bezproblémové́ kojení nebo krmení miminka Vám mohou být doporučeny laktační poradkyní.

Nedoporučujeme Vám přinášet si s sebou větší finanční hotovost, šperky a jiné cennosti, za které si plné ručíte sama. Předejdete tak případným nepříjemnostem.

S chodem oddělení budete při přijetí podrobné seznámena zdravotnickým personálem. Z hygienických důvodů není vhodné přinášet na oddělení živé květiny.

Podmínkou propuštění dítěte do domácí péče je dobrý zdravotní stav dítěte, adekvátní přírůstky hmotnosti miminka, schopnost udržet si tělesnou teplotu a schopnost vypít si celé porce mléka. Důležitá je i schopnost maminky pečovat o své dítě.

Před propuštěním je nutné:

 • donést rodný list a průkaz zdravotní́ pojišťovny novorozence
 • nahlásit jméno praktického lékaře pro děti a dorost
 • zajistit si odvoz, v případě, že nebudete mít k dispozici automobil, bude Vám zajištěna doprava sanitním vozem

Na cestu domů budete potřebovat:

 • Oblečení dle ročního období – v chladnějším počasí́ se doporučuje o 1 vrstvu oblečení navíc, ve srovnání s oblečením dospělého
 • fusak nebo deku v chladném počasí́
 • autosedačku do auta

Další důležité informace pro rodiče obdržíte na informačním letáčku na porodním sále nebo na stanici intermediální péče.

Stanice intermediární péče

Návštěvní hodiny

10:00- 18:00

597 371 410

597 371 411

neonatologie@fno.cz

Telefonické informace od lékaře

10:00-12:00