Check-in

Registrace k porodu (check-in) probíhá mezi 36. a 37. týdnem těhotenství.

Jedná se o vyšetření lékařem, se kterým se domluvíte, jak bude Vaše další péče až do porodu probíhat. Můžete se buď vrátit do péče svého registrujícího gynekologa nebo budou další kontroly probíhat již u nás. Následuje setkání s porodní asistentkou, která Vás seznámí s chodem porodního sálu a možnostmi, které naše porodnice nabízí. Společně můžeme také probrat Vaše porodní přání.

Check in probíhá každé úterý a čtvrtek mezi 7:00 a 14:00 v ambulanci pro fyziologickou graviditu GPK FNO.

Objednání je možné telefonicky, online nebo osobně na recepci GPK FNO kterýkoliv pracovní den. Doporučujeme zajistit si termín kontroly s minimálně týdenním předstihem. Objednat se můžete sama nebo Vás může objednat Váš registrující gynekolog, který Vám zároveň vystaví žádanku.

Dostavíte se na recepci GPK FNO v přízemí Pavilonu M, kde proběhnou administrativní úkony. Sestra v ambulanci s Vámi sepíše základní anamnestické údaje a vydá Vám složku s dokumenty a informacemi k porodu.

Následuje vyšetření u lékaře s podrobným odběrem anamnézy a vyšetřením. Vždy je provedeno základní ultrazvukové vyšetření k určení polohy plodu v děloze, základní biometrie plodu a stanovení množství plodové vody a uložení placenty. Dle uvážení lékaře může být provedeno i vaginální vyšetření. Lékař na základě výsledku vyšetření a Vaší anamnézy stanoví, zda těhotenství je:

  • nízce rizikové těhotenství – další těhotenská péče může probíhat u Vašeho gynekologa až do porodu či 41. týdne těhotenství
  • těhotenství s rizikem možných komplikací či rizikových faktorů – další péče až do porodu bude probíhat už na naší klinice.

Lékař Vás může také odeslat na specializované ultrazvukové vyšetření, např. bude-li mít podezření na zpomalení růstu plodu.

Toto vyšetření usnadní a zrychlí Váš budoucí příjem k porodu.

S lékařem či porodní asistentkou můžete také zkonzultovat Váš porodní plán.

Důležitou součástí je poskytnutí základních organizačních informací pro rodičky, možný je také pohovor s porodní asistentkou porodního sálu a oddělení rizikového těhotenství, která Vás může po těchto pracovištích provést a zodpovědět Vám další konkrétní otázky.

  • občanský průkaz
  • průkaz pojištěnce
  • těhotenská průkazka včetně výsledků screeningových a dalších vyšetření provedených během těhotenství
  • žádanku od Vašeho gynekologa

Léčíte-li se s nějakým chronickým onemocněním, vezměte s sebou také zprávy od specialistů (např. kardiologa, diabetologa atd.).

Kontakt pro objednání

Recepce