Ambulance pro rizikové novorozence

Ambulance pro rizikové novorozence je zaměřena na dlouhodobé sledování nedonošených dětí, ale i novorozenců s některými závažnějšími onemocněními nebo vrozenými vývojovými vadami. Ambulance zároveň slouží jako konziliární pracoviště pro praktické lékaře pro děti a dorost. Součástí ambulance je také poradna pro kojící maminky. 

Jak to u nás probíhá?

Termín prvního vyšetření miminka dostanete při propuštění z porodnice. Lékař – neonatolog pravidelně hodnotí zdravotní stav dítěte, jeho vývoj, prospívání, zodpoví rodičům případné otázky a koordinuje spolupráci s dalšími specialisty (neurolog, fyzioterapeut, oftalmolog, genetik, ortoped, neurochirurg aj.).

Ambulance pro rizikové novorozence je součástí Pavilonu péče o matku a dítě (budova M). Pro vstup použijte zadní vchod. Ambulance se nachází v přízemí.

Během kontroly miminka lékař zhodnotí jeho celkový zdravotní stav. Nedílnou součástí vyšetření v Ambulanci pro rizikové novorozence je pohovor s rodiči.

Jestliže má miminko problém s kojením, je možné kojení telefonicky konzultovat.

Laktační poradenství zajišťuje personál Oddělení neonatologie FNO. Telefonická poradna pro kojení je možná nonstop 24 hod. denně na telefonním čísle 739 249 800.

Laktační poradenství pro novorozence, kteří byli hospitalizováni na Stanici intermediární péče bude poskytnuto laktační poradkyní v pracovní dny v době 7.00–14.00 hod. na telefonním čísle 735 146 531. Mimo tuto dobu Vám mohou s krmením dítěte poradit dětské sestry Stanice intermediární péče na telefonním čísle 597 371 411.

Nejsou-li telefonicky poskytnutá doporučení účinná nebo je-li problém závažnější, domluví si laktační poradkyně termín osobní konzultace v poradně pro kojící maminky. Ta se nachází v přízemí Pavilonu péče o matku a dítě (budova M). Pro vstup použijte zadní vchod.