Oddělení rizikové gravidity

Na lůžkovém oddělení rizikové gravidity poskytujeme péči těhotným ženám, které již nemohou být dále léčeny ambulantně z důvodů vzrůstajícího rizika poškození zdraví matky či plodu. Jedná se například o těhotné s cukrovkou nebo jinými chorobami endokrinního systému, vysokým krevním tlakem, poruchami ledvin a jater, těhotné s chorobami srdce a oběhového systému, ale i těhotné s neurologickým postižením včetně epilepsie, těhotné s poruchami mechanismu srážení krve atd. Další skupinou hospitalizovaných těhotných jsou ženy, u nichž je ohroženo prvotně zdraví a život plodu. Jedná se hlavně o těhotné se zpomaleným růstem plodu a nedostatečnou funkcí placenty nebo těhotné, u nichž hrozí potrat či předčasný porod těžce nezralého plodu.

Péče o riziková těhotenství probíhá v úzké spolupráci jak s neonatology, tak lékaři prenatální diagnostiky či dětské kardiologie. Nedílnou součástí týmu, který rozhoduje o dalším průběhu těhotenství, jsou také nastávající rodiče.

Na oddělení rizikové gravidity máme také pokoje intenzivní péče, kde tráví časné pooperační období ženy po nekomplikovaných císařských řezech, a nadstandartní pokoje pro bonding po císařském řezu.

Kontakt

Návštěvní hodiny

denně 15:00 – 18:00