Ambulance klinického psychologa

Tato ambulance je zaměřena na ranou vývojovou diagnostiku a další sledování vývoje předčasně narozených dětí, ale i dětí s jinými závažnými riziky. Při setkání psycholog hodnotí celkovou vývojovou úroveň dítěte a doporučí další vhodný postup pro zdravý psychomotorický vývoj dítěte. Dále je k dispozici rodičům v otázkách výchovy a péče o dítě.

Jak to u nás probíhá?

Psychologické vyšetření dítěte je doporučeno lékařem – neonatologem z ambulance pro rizikové novorozence u každého předčasně narozeného dítěte, a to v čase dovršení 2 let korigovaného věku.

Psycholog na základě vyšetření dítěte vypracuje psychologickou zprávu, která je následně zaslána rodičům. Další psychologická péče o dítě a sledování vývoje je možná dle společné domluvy psychologa s rodiči.

Ambulance klinického psychologa je součástí Pavilonu péče o matku a dítě (budova M). Pro vstup použijte zadní vchod. Ambulance klinického psychologa se nachází v přízemí. Čekárna je společná s Ambulancí pro rizikové novorozence.

Termín psychologického vyšetření domlouvá rodič s psychologem telefonicky. Kontakt rodič obdrží v ambulanci pro rizikové novorozence od lékaře – neonatologa.