Jednotka intenzivní a resuscitační péče (JIRP)

Na Jednotce intenzivní a resuscitační péče (JIRP) pro novorozence jsou hospitalizována miminka vyžadující podporu vitálních funkcí nebo trvalou monitoraci. Toto oddělení má bezprostřední návaznost na porodní a operační sál a je vybaveno moderní přístrojovou technikou.

JIRP má kapacitu 23 míst, které jsou rozloženy na 7 boxech. Snažíme se maximálně podporovat individualizovanou vývojovou péči o novorozence a kontakt rodičů s dítětem.

Maminkám je k dispozici jeden dvoulůžkový pokoj.

Jsme si vědomi skutečnosti, že dítě patří rodičům a naše péče, ačkoliv je po určitou dobu nezbytná, jednou pomine a děťátko se pak plně navrátí do láskyplné náruče rodičů.

Nejčastější dotazy

Těhotné ženy, u nichž hrozí předčasný porod, jsou převezeny ještě před porodem jako tzv. „transfer in utero“. U porodu je mimo prodnickéého týmu přítomen také tým pediatrů/neonatologů a dětských sester vyškolený v poskytování intenzivní péče o novorozence. Miminko je po porodu přemístěno na JIRP, kde je zahájená adekvátní léčebná a ošetřovatelská péče.

V případě porodu v jiném zdravotnickém zařízení je dítě, při potřebě specializované péče na JIRP, převezeno transportním týmem k nám. Mamince jsou před transportem předány informace o hospitalizací novorozence a možnostech návštěv či telefonických informací o zdravotním stavu miminka.

Také na JIRP jsou rodiče podporováni v poskytování ošetřovatelské péče o dítě.

Postupně se pod vedením sestry naučí používat v péči prvky vývojové péče, klokánkovat, poskytovat hygienickou péči a krmit dítě. Také u dětí hospitalizovaných na JIRP se snažíme o kojení, vždy je však nutné zohlednit aktuální klinický stav dítěte. Než bude kojení zahájeno, je žádoucí podporovat laktaci odstřikováním mateřského mléka. Po celou dobu hospitalizace jsou u dítěte dodržována hygienická opatření, která chrání novorozence před závažnou infekcí. Také rodiče budou o nutnosti dodržování těchto opatřeních personálem informování.

V případě narození nedonošeného miminka nebo miminka se ztíženou poporodní adaptací jsou možnosti bondingu bezprostředně po narození omezené, protože dítě vyžaduje vysoce specializovanou péči. Postup je zcela individuální, řídí se aktuálním zdravotním stavem dítěte. Je-li to možné, je rodičce na omezenou dobu umožněn tělesný nebo vizuální kontakt s dítětem. Se stabilizací zdravotního stavu rizikového novorozence časem postupně navyšujeme míru kontaktu od vzájemného hlazení a laskání až po „klokánkování“ (přikládání novorozenců na tělo rodičů – kůže na kůži) a kojení. 

Podporujeme co nejčastější přítomnost rodičů u dítěte, proto u nich dobu návštěv neomezujeme. Pro ostatní návštěvy platí omezení na dobu mezi 10. a 18. hodinou v počtu maximálně 2 osob k dítěti.

Další důležité informace pro rodiče naleznete v informačním letáčku na oddělení nebo porodním sále.

Jednotka intenzivní péče pro novorozence

Návštěvní hodiny

10:00- 18:00

597 371 420

597 371 421

neonatologie@fno.cz

Telefonické informace od lékaře

10:00-12:00